Стазама Церских јунака + бања Јокин Граб :-)

Стазама Церских јунака + бања Јокин Граб
Цер – Тројанов град – Липове воде (црква + планинарски дом) – врх Шанчине – Главичурак – Спајићи – Крст – споменик + бања Јокин Граб

ПОХОД У ПЈЕНОВАЦ

Погледајте како нам је било прошлог пута! Ускоро организујемо нови поход. Погледај детаље за следећи поход